Kuperjanovi jalaväekompanii ajateenijate arvamus ajateenistusest

2012/2013 aasta ajateenijate viimane suurõppus “Kevadtorm” lõppes ametlikult 25. mail 2013. Mul oli varem juba pikalt huvi viia läbi küsitlus ajateenijate seas, et saada teada, kuidas ajateenistusse suhtutakse ja mida sellest mõeldakse.

Enne “Kevadtormi” sellega tegeleda ei õnnestunud, sest küsitluse läbiviimiseks oli vaja luba. Umbes nädal enne ajateenistuse lõppu ma selle loa sain. Suur tänu jalaväekompanii ülemale kapten Savile selle eest!

Pilt: Ajateenijate küsitlus Kuperjanovi jalaväekompaniis/Allikas: Risto Uuk

Nii täitsin ma enda loodud ajateenijate küsitluse. See on lihtsalt minu arvamus. See pole tõde. See on killuke kõikide ajateenijate arvamuste seas. Teiste arvamus on erinev ja teiste ajateenijate kogemus oli teistsugune. Igaühel oli oma kogemus ning kujunes oma arvamus. Või siis võeti üle ülemate arvamus…

Kokku vastas küsimustele 103 ajateenijat. Nendest 34 ütles, et neile meeldib ajateenistuses olla; 61 ütles, et neile ei meeldi ajateenistuses olla ja 8 ei osanud nii konkreetselt öelda, sest leidsid, et oli nii häid kui halbu aegu. 103 vastanu hulgast pidas 70 ajateenistust pigem kasulikuks kogemuseks, 20 pigem kasutuks ja 13 nägid selles nii kasulikku kui kasutut.

Mida ajateenijad tagasisideks kirjutasid

Ma ei saa kõigi 103 ajateenija kirjutatut siin kajastada, sest see võtaks liiga palju ruumi, aga ma toon enda subjektiivse hinnangu järgi kõige huvitavamad, arukamad või mõtlemapanevamad välja.

 • “Kasulik on teada, et see on kasutu.”

 • “Ei meeldi, sest siia tulles arvasin, et saab elu parimasse vormi. Reaalsus on elu halvim vorm! Kogu sõduripalk läheb transpordi peale. Masendav. Kasutu kogemus, sest väljaõpe on pinnapealne. Võiks olla lühem ja intensiivsem. Koormused on naeruväärselt väikesed. Sain täpsuslaskuri väljaõppe. See oli ajateenistuse jooksul ainus huvitav periood.”

 • “Kasulik on see kindlasti noormeestele, kes kogu elu vanematega elanud ning maailma näinud vaid monitori vahendusel.”

 • “Ei meeldi, sest tunnen, et olen vangis. On palju ebaõiglust ja mõttetut jama. Samas on ka häid ja meeldivaid asju. Saab enesekindlust, kogemusi, füüsiliselt paremasse vormi. Ka juhtimiskogemust ja meeskonnatööd.”

 • “Pigem ei meeldi, sest siin piiratakse mu isikuvabadust; pean tegelema asjadega, mis mulle ei meeldi. Võim on tihti just mitte kõige teravamate pliiatsite käes. Tegevus sageli mõtestama, nüri ja igav. Kogemusena pigem kasulik, sest suudan pärast ajateenistust palju rohkem n-ö “pulli sitta” tolereerida. See on aidanud mul inimesi rohkem tundma õppida ja mõista. Õppisin hindama lihtsaid asju.”

 • “Meeldib vahemikus 8:00-17:00, aga edaspidi on lampi passimine; ei lasta korralikult trenni teha, sest seda aega kasutatakse hoopis mingi sita tegemiseks. Oleks intensiivselt ja kiirelt õpe läbitud, siis oleks saanud paar kuud meie ajast säästa.”

 • “Meeldib, et saab palju uusi tutvusi ja kohtub paljude erinevate isiksustega. Ei meeldi organiseerimatus ning ülemate liigne pealesurumine, mis võtab ära otsustusvõime ja õiguse oma arvamusele. Kui oleks sõjaaeg, oleks sellest võib-olla mingit kasu, kuid tsiviilis ei ole siin õpituga midagi peale hakata.”

 • “Oleneb millise mätta otsast vaadata. Kui sul eelnevalt olemas töö ja justkui oma elu ning oled kaitseväkke tulnud sunniviisiliselt, siis on raske sellest mingit kasu leida.”

 • “Nii üht kui teist. Kasulik, kuna orienteerumis- ja juhtimisoskus paranenud ning stressitaluvus tõusnud. Aga tsiviilis on palju tööd tegemata jäänud.”

 • “Pigem meeldib, sest saan juhtimist ja laskmist proovida ning metsas ennast proovile panna. Ajateenijate eluolud paranevad järk-järgult. Kõige suuremad kasud on juhtimiskogemus, uued tutvused ning ajateenistuskohustuse kaelast saamine, et see tulevikus tööd ega õpinguid ei segaks.”

 • “Mulle meeldib siin. Mõnus seltskond, militaarne tegevus, huvitav väljaõpe. Meeldib igasugu uusi asju teada saada. Ei meeldi, kui mõnikord n-ö niisama nussitakse. Oskan nüüd relva käsitseda, orienteeruda, lõhkeainet valmistada ja ennast kaitsta.”

 • “Mulle pigem meeldib ajateenistuses, kuna siin olen saanud kindlasti palju ustavaid sõpru ning huvitavaid teadmisi sõjandusest. Meeldib, et ajateenistus toob tihti ekstreemsetes oludes välja isiku tõelise olemuse. Ei meeldi ajateenistusega kaasneva bürokraatia aeglus varustuse saamisel ja uute seaduste rakendamisel.”

 • “Pigem meeldib, sest sõjandustemaatika on mind alati huvitanud. Meeldib kord ja distsipliin. Saab palju mitmekülgset ja erinevat trenni, kuigi see alati trennina ei tundu. See arendab ka ebakindlamate meeste enesekindlust ja püsimatute püsivust. Samuti annab osadele juhtimis- ja vastutuskogemuse.”

 • “Riigikaitse seisukohalt on kasulik, leian, et Eestil peab olema võimekus ennast kaitsta. Lihtsalt meetodid vajavad lihvimist.”

 • “Pigem ei meeldi. Leian, et KV kui süsteem on oluline riigistruktuuri osa, aga iga indiviid ei peaks seda läbima. Nii palju kui on maailmas inimesi on ka arusaamu ja kõik pole võrdsed.”

 • “Pigem ei meeldi, ent siin olles ja seda läbides tunnen, et olen kogemuse, mida paljudel ei ole, võrra rikkam.”

 • “Mulle meeldib väga, siin on nii tore olla. Voodi- ja kapirallid on minu lemmikud. Kõige rohkem meeldib mulle voodit teha ja koristada. Siin õpib koristamise ära, varem ma seda ei osanud. Ja ma olen nüüd tõsine ka, üldse ei naera enam. Kella olen tundma õppinud, ma pole kunagi enam hilinenud.”

Diskussioon

Arvamusi on igasuguseid. Ilmselt mõjutab ajateenistuse kogemust eelnevalt saadud info, haridustase, vanus, ülemate juhtimine, ametikoht ajateenistuses, enda mõtteviis ja suhtumine, eelnev elukogemus ning positsioon tsiviilis, isiklikud huvid ja hobid ning palju muud.

Selle küsitluse puhul ei olnud subjektiivsus kõigil tagatud, sest oli neid, kes ei julgenud enda arvamust avaldada hoolimata sellest, et see oli anonüümne. Põhiline põhjus selleks oli hirm, et ülemad karistavad alluvaid, kui nemad ajateenistusest midagi negatiivset kirjutavad. (Seda kinnitab reaktsioon, mida kuulsin mõnelt ajateenijalt.)

Huvitav on lugeda, et kuigi suuremale enamusele ei meeldinud ajateenistuses olla – spekuleerin, et kõige enam piiratud vabaduse tõttu –, arvas siiski enamus, et see kogemus tuleb neile elus kasuks. Millegi negatiivse või ebameeldiva tegemine võib olla inimeste meelest millekski siiski kasulik.

Negatiivsete külgede poolest jäi kumama, et ajateenijatele ei meeldi, et ajateenistuses on nii palju tühja passimist. Sageli on see sisustamata ooteaeg, kus ise midagi ette võtta ei või (näiteks trenni minna, lähedastega telefonitsi suhelda, arvutis kirjutada või mänge mängida). Ajateenistuses oli vastanute meelest palju vabaduse piiramist.

Positiivsete omaduste poolest on selge, et neil, kellele sõjandus huvi pakub, oli ajateenistuses palju huvitavat relvastuse, metsalaagrite ja õppuste näol. Tihti mainiti vastustes ka juhtimiskogemust, stressitaluvust ja erinevate inimestega suhtlemise kogemust.