Kaas-asutasin 2017. aastal MTÜ Efektiivne Altruism Eesti:

Efektiivne altruism on filosoofia ja sotsiaalne liikumine, mis kasutab mõistust ja tõendusmaterjale määramaks kõige efektiivsemad viisid maailma paremaks muutmiseks. Meie mittetulundusühingu eesmärk on seda mõtteviisi Eestis tutvustada ning selleks korraldame arutelusid, karjääriseminare ja muid tegevusi. Loe lähemalt Efektiivnealtruism.org.


Kaas-asutasin 2014. aastal väljaande Teadliktreening.com:

Eesmärk oli tuua inimesteni tõest treeningu ja toitumise alast informatsiooni ning aidata neil saavutada jätkusuutlikult oma kehakoostise ja füüsilise sooritusvõime eesmärke ilma tervist kahjustamata. Töötasime selle nimel, et rahvas treeniks teadlikult, turvaliselt ja efektiivselt. Minu ajal tuli lehele tõenduspõhist treeningu ja toitumise alast informatsiooni lugema üle 165 000 inimese. Praeguseks olen väljaande juurest eemale astunud.